«
»


Asal Mula Kertas

Posted by on May 3, 2011

Tsai LunKertas pertama kali diciptakan oleh Tsai Lun, negara Cina, dibuat dari bahan bambu yang mudah didapatkan di Cina pada tahun 101 Masehi. Penemuan ini kemudian menyebar ke Jepang dan Korea seiring dengan menyebarnya bangsa Cina ke timur dan berkembangnya peradaban di kawasan itu, walaupun sebenarnya cara pembuatan kertas pada awalnya merupakan hal yang sangat dirahasiakan.

Teknik pembuatan kertas jatuh ke tangan orang-orang Arab pada masa Abbasiyah setelah kalahnya pasukan Dinasti Tang dalam Pertempuran Sungai Talas pada tahun 751 Masehi. Para tawanan perang mengajarkan cara pembuatan kertas kepada orang-orang arab, sehingga kemudian muncullah industri-industri kertas disana.

Teknik pembuatan kertas kemudian juga menyebar ke Italia dan India lalu Eropa khususnya setelah Perang Salib dan jatuhnya Grenada dari bangsa Moor ke tangan Spanyol dan ke seluruh dunia.

Sumber: http://www.ceritaanak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:sejarah-kertas&catid=35:asal-usul&Itemid=54

Asal Mula :Tsai Lun,Kertas

1 Comment »

piraeus@candlewick.occasion” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó….

July 28th, 2014 | 2:32 am